จำหน่ายหญ้าทุกชนิด รับปูหญ้า ขายหญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย หญ้าเบอมิวด้า หญ้าญี่ปุ่น หญ้าพาสพาลั่ม ราคาหน้าไร่โดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รับประกันคุณภาพโดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญการปลูกมากกว่า 20 ปี เราจะตัดหญ้าเมื่อมีการสั่งซื้อเท่านั้น หญ้าของเราจึงสดเขียวสวยงาม แผ่นหญ้าไม่เฉาไม่แห้งเหลือง มีดินติดหนา มีอัตราการรอดสูง